ผ้าคลุม ฮิญาบ

Jul 02 , 2017

Kanjana Pattawong

ผ้าคลุม ฮิญาบ

 ผ้าคลุม ฮิญาบ
 ฮิ ญาบ คือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันของสตรีทุกคนที่นับถือ ศาสนาอิสลาม เป็นสิ่งที่สตรีมุสลิมขาดไม่ได้ ในพื้นที่ชายแดนใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม ทางใต้ได้คิดค้นภูมิปัญญาการเย็บปักผ้าคลุมอย่างประณีตเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การออกแบบลายปักผ้าและสีสัน
      การคลุมฮิญาบของสตรีนั้น โดยทั่วไป จะเปิดเผยแค่ใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนการปิดจนเหลือแต่ลูกตานั้นเป็นทัศนะที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากฟิต นะห์ (ความไม่ดีไม่งามทางสังคม) เช่น ป้องกันการถูกแซว หรือ การหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชาย เป็นต้น  เป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม น่าชื่นชม


โพสต์ใหม่กว่า